Thiết bị hiển thị số thứ tự (bàn) tại quầy giao dịch VNC-DL3

popup

Số lượng:

Tổng tiền: