Cho thuê máy photocopy đen trắng

1.200.000₫ Còn hàng
Với tốc độ trung bình thấp hơn 26 bản/phút: * 06 tháng: 1.800.000đ * 12 tháng: 1.500.000đ * 24 tháng: 1.200.000đ Với tốc độ trung bình lớn hơn 26 bản/phút: * 06 tháng: 2.500.000đ * 12 tháng: 2.000.000đ * 24 tháng: 1.800.000đ

 

Với tốc độ trung bình thấp hơn 26 bản/phút:
* 06 tháng: 1.800.000đ
* 12 tháng: 1.500.000đ
* 24 tháng: 1.200.000đ
Với tốc độ trung bình lớn hơn 26 bản/phút: 
* 06 tháng: 2.500.000đ
* 12 tháng: 2.000.000đ
* 24 tháng: 1.800.000đ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: